การติดต่อขอรับรหัส สมาชิกเว็บไซต์ ในโครงการศูนย์การเรียนรู้กองทัพบก KM Park ( เฉพาะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร สังกัดร้อย.มทบ.22 )

.

ตามแนวคิดนโยบายของผู้ับัญชาการทหารบก ที่ประสงค์ให้กำลังพลของกองทัพบกมีการจัดการองค์ความรู้ โดยมีศูนย์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก หรือ KM Park ขึ้น โดยมีระบบสมาชิกที่สามารถเข้าไปเรียนรู้วิชา่การ บทความ ข่าวสารต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกำลังพลในหน่วยต่าง ๆ ได้ เพื่อนำวิชาการ หรือความรู้ที่ได้รับ นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยของตน


หน่วย ร้อย.มทบ.22 จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยมีความรู้ ที่ทันสมัยตลอดเวลา จึงได้ดำเนินการ สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ศูนย์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก หรือ KM Park ให้กับกำลังพล ( เฉพาะสังกัด ร้อย.มทบ.22 ) ทุกนาย

ทั้งนี้กำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ท่านสามารถติดต่อขอรับ รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ได้ที่ กองบังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 22 ( บก.ร้อย.มทบ.22 ) 

ติดต่อ จ.ส.อ.อาทิตย์  แก้วดี หรือพลทหาร ปิยะ  หอมหุน

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน