"เหนื่อยหนักแค่ไหน ใจยังสู้" สารจาก ทหารใหม่ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 1

.
การฝึกดำเนินไปตามตารางการฝึก และตามแผนการฝึกทหารใหม่ ที่หน่วยเหนือกำหนด แม้จะเหนื่อย ร้อน หิว แค่ไหน เราก็สู้ได้ เพราะผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใสอย่างใกล้ชิด ทำให้เรามีแรงใจสู้ต่อไป เพื่อเป็นชายชาติทหาร พร้อมรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน