พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2555 ผลัดที่ 2

.

พล.ต.วีระภัทรพล  บุญย์เชี่ยว ผบ.มทบ.22 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2555  ผลัดที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. โดยใช้สนามฝึกหน้า กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 22 โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อเป็นการบำรุงขวัญให้กับ ครูฝึก และทหารใหม่ ให้เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการทหาร มีความรักหมู่คณะ รักกรมกอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจรับการฝึก รวมทั้งได้รู้จักกับผู้บังคับบัญชาภายในหน่วย


บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน