พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๑

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๑ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐น. พลทหารกอ...

การฝึกวิชาทหารให้กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนเพื่อแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร น.ส.พัสดี บรรเทิงสุข

การฝึกทบทวน วิชาทหารให้กับข้าราชการหลาโหมพลเรือนเพื่อแต่งตั้งยศเป็นนายทหาร ชั้นสัญญาบัตร หน่วย ร้อย.มทบ.๒๒

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน