การฝึกทบทวน กองร้อยรักษาความปลอดภัย มณฑลทหารบกที่ 22 (หมวดรักษาความปลอดภัยที่ 1 )

.
ในการเตรียมความพร้อม ในการปฎิบัติภารกิจ เพื่อชาติและประชาชน หน่วย มทบ.22 ได้ตั้งกองร้อยเฉพาะกิจขึ้นมา ในการสนับสนุนภารกิจ ในด้าน การป้องกันประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ โดยหน่วยได้ทำการ หมุนเวียนกำลังพลในทุกส่วน เข้ารับการฝึกทักษะในด้านต่างๆ ของกองร้อยรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนภารกิจให้มีความพร้อมตลอดเวลา ปฎิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง เพราะเราเป็นทหารของประชาชนก็ต้องช่วยประชาชน และทำเพื่อประชาชนบทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน