พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๑

.

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๑
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐น.
พลทหารกองประจำการ หน่วย ร้อย.มทบ.๒๒ ได้เข้าร่วมพิธี
เพื่อเป็นเกรียติและสร้างความภูมิใจแก่ทหารกองประจำการที่รับราชการจนครบกำหนด
ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ชายไทยในการช่วยป้องกันประเทศชาติ


บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน