การฝึกเดินทางไกล ตามวงรอบ "กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองร้อยรักษาความปลอดภัย มทบ.22 "

.
กองร้อยช่วยเหลือประชาชนมณฑลทหารบกที่ 22 หรือ กองร้อยรักษาความปลอดภัยมณฑลทหารบกที่ 22 มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อย เขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่หน่วยเหนือกำหนดให้ ได้จัดกำลังพลหมุนเวียน ทำการฝึกเดินทางไกลตามวงรอบการฝึก เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยเหนือ และเป็นการดำรงความพร้อมในการปฎิบัติงานได้ทุกเวลาเมื่อได้รับคำสั่ง
 

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน